• Využijte dotačních programů specializujících
  se na zlepšování stavu životního prostředí dříve než bude pozdě!
 • Nabízíme Vám kompletní služby včetně vyřízení dotací z aktuálních dotačních
  titulů. Specializujeme se převážně na Operační program životního prostředí
  a na dotace v lesním hospodářství.

Projekční a inženýrská činnost

Zajištění projektové dokumentace staveb krajinného inženýrství a vodního hospodářství

 • Malé vodní nádrže včetně vyřízení dotací z EU
 • Malé vodní toky ( včetně revitalizace )
 • Kanalizace
 • Kanalizační přípojky
 • Vodovody
 • Skládky odpadů
 • Rekultivace výsypek a všech antropogenních půd
 • Cyklostezky, in–line dráhy, lesní a polní cesty atd.

Inženýrská činnost

 • Vyřízení Územního rozhodnutí
 • Vyřízení Stavebního povolení
 • Výkon autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby
 • Zajištění kolaudace stavby
 • Uvedení stavby do užívání
 • Zpracování provozního a manipulačního řádu