• Využijte dotačních programů specializujících
  se na zlepšování stavu životního prostředí dříve než bude pozdě!
 • Nabízíme Vám kompletní služby včetně vyřízení dotací z aktuálních dotačních
  titulů. Specializujeme se převážně na Operační program životního prostředí
  a na dotace v lesním hospodářství.

Konzultační činnost

Lesní hospodářství

 • Poradenství v oblasti lesního hospodářství
 • Správa lesních celků ve vlastnictví fyzických a právnických osob v souladu LHP a LHO
 • Znalecké posudky a odborná vyjádření pro lesní porosty a lesní pozemky
 • Realitní činnost specializovaná na lesní porosty a lesní pozemky
 • Činnost Odborného lesního hospodáře na Vašich lesních majetcích

Pozemky

 • Poradenství v oblasti problematiky pozemků jako takových ( restituce, převody druhů pozemků, atd )
 • Znalecké posudky a odborné vyjádření pro všechny druhy pozemků
 • Zobrazení umístění pozemku v katastrální mapě
 • Zobrazení umístění pozemku v rastrové mapě (letecký snímek)
 • Zobrazení parcely PK (původní katastr) do platné katastrální mapy
 • Výpis z katastru nemovitostí s podrobným vysvětlením jednotlivých položek, např.
  • vlastnická a spoluvlastnická práva, podíly,
  • číselné řady pozemků – katastr nemovitostí, původní katastr, geometrický příděl,
  • druh pozemku, výměra, způsob využití, způsob ochrany
  • jiná práva,
  • omezení vlastnického práva (věcná břemena, zástavní práva, exekuční tituly),
  • nabývací tituly a jiné podklady zápisu,
  • BPEJ,
  • tzv. plomby, poznámky,
  • duplicitní vlastnictví, atd.
 • Zjištění vlastníků sousedních nemovitostí
 • Zjištění přístupových komunikací
 • Zjištění současného stavu územního plánování
 • Zjištění přibližné ceny zemědělské půdy v daném katastru
 • Stávající i plánované umístění inženýrských sítí
 • Prověření vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • Další informace dle individuálních požadavků klienta