Služby v oblasti krajinného, vodního a lesního hospodářství

 • slide-05.jpg
 • slide-01.jpg
 • slide-03.jpg
 • slide-04.jpg
 • slide-02.jpg

EnvironGroup s.r.o.

Společnost EnvironGroup, s.r.o. vznikla v roce 2009, přičemž zkušenosti jejích zaměstnanců sahají ještě několik let hlouběji do minulosti a byly získávány v různých projekčních a stavebních společnostech a na mnoha úspěšně realizovaných stavbách a projektech.

 • Projekční a inženýrská činnost – krajinné inženýrství, vodní a lesní hospodářství
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Oceňování nemovitostí – Znalecké posudky na všechny druhy pozemků a trvalých porostů
 • Výpočty škod na lesních i nelesních pozemcích a trvalých porostech včetně odnětí pozemků z PUPFL a ZPF
 • Výpočty kompenzačních náhrad v důsledku zřízení věcných břemen
 • Komplexní správa lesních pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob
 • Služby vlastníkům lesů
les  les 2 les 2

2021© EnvironGroup s.r.o. | Webdesign: Agionet s.r.o.