Služby v oblasti krajinného, vodního a lesního hospodářství
 • slide-05.jpg
 • slide-03.jpg
 • slide-01.jpg
 • slide-04.jpg
 • slide-02.jpg

Správa lesních a nelesních pozemků ve vlastnictví právnických a fyzických osob, obcí a dalších institucí včetně činnosti Odborného lesního hospodáře - OLH

Vrámci této činnosti nabízíme našim klientům pomoc při bezproblémovém hospodaření s jejich majetky. V poslední době se v této oblasti specializujeme převážně na lesní pozemky a lesní porosty. Každý vlastník lesa má dle platné legislativy ČR k tomuto majetku svá práva, ale má také i mnoho povinností, které mu předepisují jednotlivé vyhlášky a zákony vztahující se k lesním majetkům jako takovým. Způsobem, jak si zachovat všechna vlastnická práva, zbavit se řešení většiny povinností a uspořit tak svůj čas je pověření třetí osoby, tj. správce, který převezme řešení těchto povinností, přičemž vlastník lesa má smluvně zachována veškerá práva na kontrolu. Jsme připraveni Vám nabídnout mnohem víc, než zde uvádíme a ujmout se Vašich starostí a odpovědností, které jsou odborně spjaty s našimi znalostmi a oborem podnikání.

Mezi hlavní činnosti v této oblasti patří:

 • převzetí předmětných lesních pozemků do správy a zahájení systému správy s příslušnými úřady
 • vstupní posouzení stavu lesních pozemků a lesních porostů na těchto pozemcích
 • vypracování návrhů optimálních lesnických opatření v těchto majetcích
 • vedení evidence finančního hospodaření v lesním majetku – včetně pravidelné účetní závěrky účetního období 
 • Činnost OLH - Odborného lesního hospodáře, včetně zajištění veškeré agendy, týkající se povinností a práv vlastníka lesních pozemků dle platných legislativních předpisů ( zákon č. 289/1995 Sb. – Zákon o lesích, zákon o č.114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny, atd. )
 • zajištění veškeré komunikace se státní správou týkající se povinností a práv vlastníka lesních pozemků dle platných legislativních předpisů (zákon č.289/1995 Sb. – Zákon o lesích, zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírodya krajiny, atd.)
 • Vyřizování žádostí v případech výjimek z lesního zákona a zajištění bezúhonného hospodaření na lesních majetcích
 • vedení a přehledná archivace kompletní dokumentace vztahující se k lesním majetkům (LHP, LHO, veškeré rozhodnutí a nařízení orgánů statní správy, korespondence včetně elektronické pošty, atd.)
 • zpracování podkladu pro daňová přiznání týkající se daňových povinností vlastníka lesa
 • informační servis a poradenství vlastníkům lesa
 • garance kontroly vlastníků nad hospodařením se svěřenými finančními prostředky
 • podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Pravidel o poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích vydaných příslušným krajským úřadem případně Ministerstva zemědělství či EU
 • realitní činnost (zohlednění všech kritérií podle váhy mající vliv na optimální cenu daného pozemku a nabízení nežádoucích nemovitostí případným zájemcům na tuto odpovídající cenu)
les

les 2

les a rybnik

2021© EnvironGroup s.r.o. | Webdesign: Agionet s.r.o.