Služby v oblasti krajinného, vodního a lesního hospodářství
 • slide-05.jpg
 • slide-04.jpg
 • slide-02.jpg
 • slide-03.jpg
 • slide-01.jpg

Projekční a inženýrská činnost

Zpracování projektové dokumentace staveb v oboru krajinného inženýrství a vodního hospodářství. Projektové dokumentace vyhotovujeme v rozsahu ( několika stupních ) od počáteční studie proveditelnosti stavebního záměru, přes dokumentaci k Územnímu, Stavebnímu, případně Vodoprávnímu řízení, až po velmi podrobnou Dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Projektujeme převážně následující stavby:

 • Malé vodní nádrže včetně vyřízení dotací z aktuálních dotačních programů (rybníky a jiné účelové nádrže, tůně, poldry, úpravy a revitalizace toků atd.)
 • Kanalizace
 • Kanalizační přípojky
 • Vodovodní přípojky
 • Revitalizace a Rekultivace území
 • Cyklostezky, in–line dráhy, lesní a polní cesty atd.

Inženýrská činnost

V rámci naší činnosti provádíme také veškeré vyřízení všech náležitostí v souvislosti s řádným povolením a realizací dané stavby, a to i u projektů, které nevznikly v naší projekční kanceláři.

 • V rámci této činnosti Vám zajistíme následující úkony:
 • Vyřízení Územního rozhodnutí
 • Vyřízení Stavebního povolení
 • Výkon autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby
 • Zajištění kolaudace stavby
 • Uvedení stavby do užívání

2021© EnvironGroup s.r.o. | Webdesign: Agionet s.r.o.